NHỮNG THỬ THÁCH KHẨN CẤP CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Chào Mừng

Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Và Phát Triển Kinh Doanh ESG

ESG Education & Business là trung tâm nghiên cứu giáo dục và phát triển kinh doanh ESG , trực thuộc Quỹ Đầu Tư Trao Đổi Tri Thức Và Thương Mại Hoá KEC Vietnam Venture.

HỆ SINH THÁI VÀ ĐƠN VỊ

ESG Education & Business tổ chức hệ sinh thái bao gồm các đơn vị khác nhau phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh và phát triển:

HỢP TÁC QUỐC TẾ

ESG Education & Business, được thành lập vào năm 2009, trải qua 14 năm hoạt động, được dành riêng để nâng cấp các nghiên cứu và phổ biến chương trình giảm phát khí thải NET ZERO, bằng cách kết nối với nhiều tổ chức môi trường quốc tế uy tín, những đơn vị khởi xướng toàn cầu về tính phát triển bền vững, xây dựng hệ sinh thái kinh tế xanh và phát triển năng lượng tái tạo.

Để tăng cường hợp tác quốc tế, chúng tôi thúc đẩy liên lạc với các tổ chức trong nước và quốc tế để cùng nghiên cứu , ứng dụng các hệ thống chứng nhận và ứng dụng phát triển hệ sinh thái kinh tế xanh đồng thời phát triển năng lượng tái tạo ở nhiều quốc gia khác nhau, với hy vọng xây dựng một nền tảng hợp tác và trao đổi các chuẩn mực ESG và các chứng chỉ năng lượng tái tạo, carbon xuyên biên giới hiệu quả.

DỰ ÁN CHỦ LỰC 

FOREST 2 CARBON 

Forest2Carbon là dự án trồng cây, rừng - một cách tiếp cận mà các cá nhân và tổ chức có thể thực hiện để trở nên trung hòa carbon. Cây hấp thụ carbon dioxide từ khí quyển và giải phóng oxy trở lại vào đó.

Bằng cách này, chúng giúp điều chỉnh lượng khí nhà kính trong khí quyển và hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Hơn nữa, cây xanh còn mang lại nhiều lợi ích khác cho môi trường, chẳng hạn như cải thiện chất lượng không khí, bảo tồn nước và giảm xói mòn đất. Vì vậy, trồng cây xanh là một cách hiệu quả để giúp giải quyết vấn đề toàn cầu về biến đổi khí hậu đồng thời mang lại những lợi ích xã hội khác.

SPECIAL REPORT

HOẠT ĐỘNG ESG

ESG GUIDELINE BOOK

Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp Và Cá Nhân Trong Khung Phát Triển Bền Vững ESG ( Môi Trường, Xã Hội Và Quản Trị)

Một chặng đường nghiên cứu kéo dài 2 năm với sự đầu tư của quỹ KEC Vietnam Venture và tham gia của đội ngũ ESG Education & Business đã hoàn thành cuốn sách : Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp Và Cá Nhân Trong Khung Phát Triển Bền Vững ESG ( Môi Trường, Xã Hội Và Quản Trị)

Cuốn sách dài 307 trang này do chúng tôi, nhóm các chuyên gia có cùng chí hướng tập trung vào các nguyên tắc ESG và đầu tư có trách nhiệm với xã hội vì một tương lai bền vững hơn, trực thuộc ESG Education & Business thực hiện.

KHÁCH HÀNG ĐÃ PHỤC VỤ

ESG Education & Business, là một bộ phận của KEC Vietnam Venture thuộc Vietnam Information Ltd- thành lập vào năm 2009, được dành riêng để nâng cấp các nghiên cứu và phổ biến chương trình giảm phát khí thải NET ZERO, bằng cách kết nối với nhiều tổ chức môi trường quốc tế uy tín, những đơn vị khởi xướng toàn cầu về tính phát triển bền vững, xây dựng hệ sinh thái kinh tế xanh và phát triển năng lượng tái tạo.

Để tăng cường hợp tác quốc tế, chúng tôi thúc đẩy liên lạc với các tổ chức trong nước và quốc tế để cùng nghiên cứu , ứng dụng các hệ thống chứng nhận và ứng dụng phát triển hệ sinh thái kinh tế xanh đồng thời phát triển năng lượng tái tạo ở nhiều quốc gia khác nhau, với hy vọng xây dựng một nền tảng hợp tác và trao đổi các chuẩn mực ESG và các chứng chỉ năng lượng tái tạo, carbon xuyên biên giới hiệu quả.

Từ 2009 đến này, chúng tôi đã phục vụ rất nhiều khách hàng và đối trong nhiều lĩnh vực, và chúng tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp phụng sự của mình trong tương lai. 

BÀI VIẾT CHUYÊN GIA

TIN TỨC ESG